Nederlandse Vereniging "De Duitse Staande Korthaar"

Nederlandse Vereniging "De Duitse Staande Korthaar" is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging voor Duitse Staande Kortharen

Ambitie NVDSK
De vereniging is in 1923 opgericht met als doel de gezondheid en het welzijn van het ras te bevorderen en de onderlinge contacten tussen liefhebbers te faciliteren. Hierbij streeft de vereniging naar een verantwoorde fokkerij welke in eerst plaats is gericht op gezondheid maar ook op de veredeling van het ras wat betreft de jachteigenschappen en exterieur.

Wat doet de NVDSK?
De NVDSK probeert dit te realiseren door het nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van het ras. Het verspreiden van informatie die voor het ras van belang zijn. Verder organiseert de vereniging jaarlijks verschillende evenementen waaronder:

  • De Kampioenschapsclubmatch
  • De Vereniging SIP-proef (apporteer en dirigeerproeven)
  • De Nationale Korthaardag
  • De MAP (Meervoudige Apporteer Proeven)
  • Verschillende (inter)nationale veldwedstrijden
  • Gezamenlijke wandelingen door bos en/of duin.

Het ontstaan van de NVDSK

In 1923 werd de Nederlandse Vereniging “De Duitse Staande Korthaar” opgericht. Bij de oprichting bestond de vereniging uit 59 leden. In het oprichtingsjaar werd ook de eerste Derby uitgeschreven. De eerste voorzitter was Mr. M.A. van Lier en de heer B.C. van Steenbergen voerde het secretariaat. De heer Stratenus beheerde de penningen en stond bekend als een fervent ‘korthaarman’. In de opeenvolgende jaren werden tal van activiteiten ontplooid. In die periode werden ook al tentoonstellingen georganiseerd.
In 1944 telde de vereniging nog 15 leden. In 1947 gingen er stemmen op om de vereniging op te heffen. Maar anderen vonden dat de vereniging wel degelijk bestaansrecht had. Zij hebben de schouders er onder gezet en met de vooruitziende blik van deze korthaarmensen hebben zij de vereniging weer tot bloei gebracht.

De eerste voorzitter was Mr. M.A. van Lier

Veldwedstrijden

Onze vereniging is een veldwedstrijd organiserende vereniging. Het doel van deze wedstrijden is om te komen tot een verantwoorde keuze van het fokmateriaal. De wedstrijden zijn onderverdeeld in klassen: Open- en Jeugdklasse. In de Jeugdklasse wordt de natuurlijke aanleg van de honden beoordeeld. De wedstrijden vinden plaats in natuurlijke terreinen en staan onder auspiciën van ORWEJA.
De wedstrijdvormen zijn vastgelegd in reglementen en de beoordeling vindt plaats door keurmeesters die benoemd zijn door de Raad van Beheer.

JACHTHONEN PROEVEN

De Koninklijke Nederlandse Jagersverening (KNJV) staat al jaren borg dat in Nederland goede opleidingen worden gegeven voor het werk na het schot. Onder auspiciën van de Commissie Jachthondenproeven worden jaarlijks een groot aantal jachthondenproeven georganiseerd.
Onze vereniging organiseert ieder jaar een SJP of MAP-proef.

Fokkerij

De uitgangspunten voor de Nederlandse Korthaarfokkerij zijn gericht op de uiterlijke verschijningsvorm en de jachteigenschappen. Het land van oorsprong stelt de standaard vast en de contacten (in ons land) met Duitsland ten aanzien van de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
In 1991 werd het Weltverband Deutsch-Kurzhaar opgericht. Nederland heeft zich daarbij ook aangesloten.
Aan de ouderdieren worden criteria gesteld, deze zijn opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR). Toetsing van deze eisen vinden plaats op wedstrijden en tentoonstellingen. Het fundament waarop de fokkerij is gebaseerd is de erfelijke aanleg.

Informatie
Internationaal
Organisaties
De duitse staande
Database
Volg nvdsk
Translate nvdsk.nl

Aan de NVDSK website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site is vol in ontwikkeling. Heeft u opmerkingen of vindt u informatie die niet meer up-to-date, niet compleet of onjuist is, geef dit dan aub aan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..