Disclaimer

Artikel 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. NVDSK handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken.
3. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
4. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt.
5. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van de leden.

Artikel 2. Publiceren van teksten, afbeeldingen en video’s

1. Leden kunnen zelf teksten, afbeeldingen en video’s publiceren op de NVDSK website. Daarbij houdt de NVDSK de volgende voorwaarden aan:
# De publicatie bevat een herleidbare afzender.
# Het bericht bevat geen dreigend, seksueel intimiderend, racistisch, discriminerend,   beledigend of aanstootgevend materiaal.
# De publicatie is niet in strijd met de fatsoensnormen en schaadt het aanzien van de NVDSK en leden niet.

Artikel 3. Rechten leden

Inzagerecht, Correctierecht, Verwijderingsrecht: NVDSK leden kunnen zelf de over hen opgeslagen gegevens inzien, bewerken en verwijderen vanuit de profielpagina van de website. Zij die daar zelf niet toe in staat zijn hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de registreerde data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd.

Artikel 4. Maatregelen

1. Bij handelen in strijd met deze regeling, worden afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen getroffen.
2. Voor NVDSK leden betreft dit het verwijderen van publicaties zoals benoemd in artikel 2.1. 
3. Indien NVDSK leden bij herhaling artikel 2.1 blijven overtreden, kan besloten worden tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 5. Opslag gegevens NVDSK leden

1. NVDSK slaat alleen gegevens van NVDSK leden op, nadat hier toestemming voor gegeven is door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel. 
2. NVDSK gebruikt de gegevens alleen zoals aangegeven door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
3. Leden kunnen NVDSK verzoeken (artikel 3) gegevens aan te passen en/of te verwijderen en/of zelf gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Artikel 6. Beveiliging gegevens

1. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en zullen nooit naar gebruikers toegemaild worden. Databases met informatie zijn alleen toegankelijk voor directieleden van NVDSK. Deze communiceren met de database via een SSL-versleutelde verbinding en vanaf adequaat beschermde computers.

Artikel 7. Protocol tijdens datalek

1. Indien er onverhoopt een datalek plaatsvinden, bij NVDSK of bij leveranciers, zal deze binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede aan de getroffen gebruikers. Verder zullen onze technici direct aan de slag gaan om dit lek te dichten en in het vervolg te voorkomen.

Informatie
Internationaal
Organisaties
De duitse staande
Database
Volg nvdsk
Translate nvdsk.nl

Aan de NVDSK website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site is vol in ontwikkeling. Heeft u opmerkingen of vindt u informatie die niet meer up-to-date, niet compleet of onjuist is, geef dit dan aub aan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..