Vacatures

De vereniging is op zoek naar de volgende vrijwilligers.

Vacature: Redactie en ondersteuning Korthaarnieuws.

Het bestuur is met spoed op zoek naar één of meerdere leden, die bereid zijn om het Korthaarnieuws samen te stellen, te vervaardigen en te redigeren. Het Korthaarnieuws verschijnt 4x per jaar en wordt online, digitaal gemaakt. Om dit programma te leren gebruiken is er de mogelijkheid om een cursus te volgen.
Veel artikelen en foto’s worden door de commissies aangeleverd, maar daarnaast zorgt de redactie ook zelf voor verdere invulling van het Korthaarnieuws.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met: Gerda Mulders-Ververs,
secretaris@nvdsk.nl.

Vacature: Evenementen.
Het bestuur is op zoek naar één of meerdere leden die onze evenementen commissie komen versterken.
De vereniging organiseert 10 tot 15 activiteiten per jaar, waarbij alle leden welkom zijn. De bezoekers aantallen variëren van enkele tientallen tot meer dan 125 op de NKD.
Eer bestaan voor een groot aantal evenementen complete draaiboeken waarop je kunt terugvallen. Natuurlijk zijn ook je eigen ideeën van harte welkom.

Wij willen hier graag meerdere personen voor hebben, zodat alle activiteiten niet door een klein team georganiseerd hoeven worden.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met: Gerda Mulders-Ververs,
secretaris@nvdsk.nl

 

Vacature: Penningmeester

Heb je plezier in het omgaan met cijfers en voel je je betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging in bestuurlijke zin dan is de functie van penningmeester misschien wat voor jou.

Het financiële beheer voeren bestaat o.a. uit:

  • Contributie innen
  • Inschrijfgeld van de activiteiten innen
  • Het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
  • Het registreren van alle mutaties
  • Het jaarlijks opstellen van de staat van baten en lasten
  • Meerjarenbegroting opstellen
  • Het bewaken van de begroting
  • Activiteitenbegrotingen commissies controleren
  • Bijwonen van de bestuursvergaderingen

Enthousiast om deze functie te gaan vervullen maar zijn er nog vragen, neem dan contact op met:

penningmeester@nvdsk.nl – Frank van der Burg