Informatie vermelding dekking en nesten

De Vereniging biedt u de mogelijkheid om de dekking en het nest te vermelden via:
– Het Korthaarnieuws
– De Website van de Vereniging; dekbericht en nestbericht (gedurende 12 weken).
– Informatieverstrekking door Maureen Wenneger.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient er te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
De fokker moet op het moment van aanmelden van zijn/haar nest, lid zijn (worden) van de NVDSK.
Beide ouderdieren dienen te voldoen aan het Verenigingsfokreglement voor de Duitse Staande Korthaar.

Formulieren voor deze dienst zijn verkrijgbaar bij Maureen Wenneger of hier te downloaden: NVDSK Formulier Dekbericht.
Het formulier dekbericht inclusief de benodigde gegevens dienen binnen 6 weken na de dekking te zijn ontvangen bij:

Bij voorkeur digitaal sturen naar: pupinformatie@nvdsk.nl

Maureen Wenneger
Almeloseweg 143
7615 NA  HARBRINKHOEK

Samen met dit dekbericht dient u onderstaande gegevens op te sturen van zowel de reu als de teef:
• stambomen
• uitslagen van het HD, JEB (EBJ), Von Willebrand type II onderzoek, DNA ?
• best behaalde resultaten van exterieur
• best behaalde kwalificaties veldwerk
• best behaalde resultaten van KNJV /MAP proeven
• het resultaat van de aanlegproeven
• en/of andere relevante gegevens

Zodra de pups het nest hebben verlaten, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan Maureen Wenneger, zodat de Website aangepast kan worden. Mocht u langer gebruik willen maken dan 12 weken van de nestvermelding op de Website, doordat uw pups nog niet allemaal zijn geplaatst, dan verzoeken wij u dat te melden in de 11e week, bij Maureen Wenneger.

Na de geboorte van de pups dient u één maal per week contact met Maureen Wenneger op te nemen om het aantal pups door te geven dat nog in aanmerking blijft voor de pup-infoservice.