•Vul alle verplichte velden in. Deze zijn voorzien van een *.
•Klik op verzenden, op het scherm verschijnt het volgende bericht “ Jammer dat u uw lidmaatschap wil beëindigen”.
•Indien dit bericht niet verschijnt en u niet binnen enkele minuten geen bevestigings e-mail ontvangt is het formulier onjuist/onvolledig bij ons binnengekomen. Probeer het in dat geval dan graag opnieuw.
•Uw ontvangen e-mail is enkel een registratie van uw opzegging. Binnen 5 werkdagen worden mutaties verwerkt. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Daarna is uw opzegging definitief.
•U dient tenminste vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar op te zeggen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
•Opgelet: Uw opzegging worden gebruik voor de ledenadminstratie en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Ook na uw opzegging blijft dit vertrouwelijk.
•Lukt het digitaal opzeggen niet, neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

Uw lidmaatschapgegevens

Aanspreekvorm(verplicht)
de heermevrouw

Achternaam (verplicht)

Voornamen (verplicht)

Adres(verplicht)

Postcode(verplicht)

Woonplaats(verplicht)

Land(verplicht)

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Datum beëindiging lidmaatschap (verplicht)

Reden beëindiging: (verplicht)