K.J.V.-Proeven

De Koninklijke Jagersverening (K.J.V.) staat al jaren borg dat in Nederland goede opleidingen worden gegeven voor het werk na het schot. Onder auspiciën van de Commissie Jachthondenproeven worden jaarlijks een groot aantal jachthondenproeven georganiseerd.Onze vereniging organiseert ieder jaar een K.J.V.-proef voor het eigen ras. De cursussen zelfopleiding jachthonden geven toegang tot het examen waar een C-, B- of A-Diploma behaald kan worden. De honden die 2 MAP-A Diploma’s hebben behaald, kunnen uitverkoren worden tot deelname aan de jaarlijkse Nimrodwedstrijd. Indien een hond opvalt door zijn goede werkprestaties zijn er mogelijkhedenvoor de voorjager en zijn/haar hond om het geleerde in praktijk te brengen..