Nederlandse vereniging “De Duitse Staande Korthaar”

In 1923 werd de Nederlandse Vereniging “De Duitse Staande Korthaar” opgericht. Bij de oprichting bestond de vereniging uit 59 leden. In het oprichtingsjaar werd ook de eerste Derby uitgeschreven. De eerste voorzitter was Mr. M.A. van Lier en de heer B.C. van Steenbergen voerde het secretariaat. De heer Stratenus beheerde de penningen en stond bekend als een fervent ‘korthaarman’. In de opeenvolgende jaren werden tal van activiteiten ontplooid. In die periode werden ook al tentoonstellingen georganiseerd.
In 1944 telde de vereniging nog 15 leden. In 1947 gingen er stemmen op om de vereniging op te heffen. Maar anderen vonden dat de vereniging wel degelijk bestaansrecht had. Zij hebben de schouders er onder gezet en met de vooruitziende blik van deze korthaarmensen hebben zij de vereniging weer tot bloei gebracht.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: de onderlinge contacten tussen de geïnteresseerden in Duitse Staande Kortharen te bevorderen en streeft daarbij naar een verantwoorde fokkerij, welke gericht is op de veredeling van het ras, zowel wat betreft de jachteigenschappen als het exterieur.

Veldwedstrijden

Onze vereniging is een veldwedstrijd organiserende vereniging. Het doel van deze wedstrijden is om te komen tot een verantwoorde keuze van het fokmateriaal. De wedstrijden zijn onderverdeeld in klassen: Open- en Jeugdklasse. In de Jeugdklasse wordt de natuurlijke aanleg van de honden beoordeeld. De wedstrijden vinden plaats in natuurlijke terreinen en staan onder auspiciën van ORWEJA van de K.J.V. en de Raad van Beheer.
De wedstrijdvormen zijn vastgelegd in reglementen en de beoordeling vindt plaats door keurmeesters die benoemd zijn door de Raad van Beheer.

K.J.V.-Proeven

De Koninklijke Jagersverening (K.J.V.) staat al jaren borg dat in Nederland goede opleidingen worden gegeven voor het werk na het schot. Onder auspiciën van de Commissie Jachthondenproeven worden jaarlijks een groot aantal jachthondenproeven georganiseerd.
Onze vereniging organiseert ieder jaar een K.J.V.-proef voor het eigen ras. De cursussen zelfopleiding jachthonden geven toegang tot het examen waar een C-, B- of A-Diploma behaald kan worden. De honden die 2 MAP-A Diploma’s hebben behaald, kunnen uitverkoren worden tot deelname aan de jaarlijkse Nimrodwedstrijd. Indien een hond opvalt door zijn goede werkprestaties zijn er mogelijkheden voor de voorjager en zijn/haar hond om het geleerde in praktijk te brengen.

Fokkerij

De uitgangspunten voor de Nederlandse Korthaarfokkerij zijn gericht op de uiterlijke verschijningsvorm en de jachteigenschappen. Het land van oorsprong stelt de standaard vast en de contacten (in ons land) met Duitsland ten aanzien van de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
In 1991 werd het Weltverband Deutsch-Kurzhaar opgericht. Nederland heeft zich daarbij ook aangesloten.
Aan de ouderdieren worden criteria gesteld. Toetsing van deze eisen vinden plaats op wedstrijden en tentoonstellingen. Het fundament waarop de fokkerij is gebaseerd is de erfelijke aanleg.
Voor het overige bestaan ze uit milieufactoren zoals: opvoeding, opleiding en goede voeding. Een bestuur is erg afhankelijk van de fokkers.