Aanmelden als nieuw (gezins) lid.

Aan onze (nieuwe) leden

Doelstelling van onze vereniging is ondermeer het bevorderen van gezondheid en welzijn van de Duitse Staande korthaar en het in stand houden en verbeteren van het ras.
Door lid te worden van onze rasvereniging ondersteunt u deze doelstelling en draagt u er in positieve zin toe bij dat hieraan op verantwoorde wijze gewerkt kan worden. Een krachtige vereniging met veel leden kan in deze veel bereiken!

Aktiviteiten:

De Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar is een vereniging van leden voor leden, met voor elk wat wils.
Onze vereniging organiseert ieder jaar diverse evenementen. Een greep hieruit:

  • De Voor- en Najaars aanlegproef (voor jonge honden)
  • De Kampioenschapsclubmatch
  • De Vereniging KNJV-proef (apporteer en dirigeerproeven)
  • De Nationale Korthaardag
  • De MAP (Meervoudige Apporteer Proeven)
  • Verschillende (inter) nationale veldwedstrijden
  • Gezamenlijke wandelingen door bos en/of duin
  • Regionale trainingen
  • Vier keer per jaar ons clubblad ‘Korthaarnieuws’

IMGP6740

Afhankelijk van de voorkeur van u (en uw hond) kunt u als lid van de vereniging aan de hiervoor vermelde evenementen deelnemen. In ons clubblad ‘Korthaarnieuws’ (KHN) dat 4 maal per jaar verschijnt wordt uitgebreid ingegaan op deze evenementen en kunt u, naast veel nieuws en informatie, ook lezen wanneer evenementen plaatsvinden en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Contributie

De contributie bedraagt voor leden € 30,00 per jaar. Nieuwe leden betalen eenmalig € 7,00 aan entreegeld. Gezinsleden betalen € 15,00 per jaar.
Leden woonachtig in het buitenland betalen € 37,50 per jaar. (Bicnr.: ABNANL2A IBANnr.: NL69 ABNA 0546912575)
Wordt u in de loop van het jaar lid dan betaalt u contributie voor het nog komende deel van het jaar. Maak dus nog geen geld over; u ontvangt altijd eerst bericht over het te betalen contributiebedrag.

Betaling contributie

Rekeningnr. NL69 ABNA 0546 9125 75 t.n.v. Ned Ver Duitse St Korth te Kamerik.

Gezinsleden

Gezinsleden behorend tot hetzelfde huishouden als aanmelder/lid van de Vereniging. Per adres wordt slechts één exemplaar van ons clubblad ‘Korthaarnieuws’ gestuurd. Gezinsleden betalen geen entreegeld, nemen deel aan acitviteiten van de vereniging en hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.
Aanmelden als nieuw (gezins) lid.
Gebruik bovenstaande link om lid te worden van onze vereniging.

Mutaties in uw lidmaatschap doorgeven.
Alle mutaties in uw lidmaatschap kunt u doorgeven via bovenstaande link.

Uw lidmaatschap van de NVDSK opzeggen.
Tenminste vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar, dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Klik op bovenstaande link.