Kampioensclubmatch zondag 11 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN

Het bestuur nodigt alle leden en belangstellenden uit om deel te nemen of een bezoek te brengen aan onze jaarlijkse Kampioensclubmatch, de KCM 2017.

Dit jaar hebben we gekozen voor de locatie Boerderijcamping Erve De Waltakke in Lochem.

Hier beschikken we over ruime grasvelden voor de ringen met veel ruimte ernaast om parasols, partytenten, stoeltjes, benches etc. te plaatsen. Direct naast het veld met de ringen is voldoende parkeerruimte.

Er is een kantine waar u tegen redelijke prijzen terecht kunt voor uw consumpties.

Locatie

Boerderijcamping Erve De Waltakke
Familie Te Velthuis
Bolksbeekweg 7
7241 PH Lochem
T 0573 47 13 13
M 06 21 23 35 55
www.dewaltakke.nl


Keurmeesters

De keurmeesters zijn de heer D. Rutten voor de reuen en de heer P.W. Hochstenbach voor de teven.

Aanvangstijd

Ontvangst v.a. 9.30 uur, aanvang exterieurkeuring 10.00 uur.

Inschrijving

 • staat open voor honden behorende tot het ras de Duitse Staande Korthaar, ingeschreven in het N.H.S.B. en voor buitenlanders in een door het F.C.I. erkend hondenstamboek.
 • sluiting inschrijving zondag 1 juni 2017!

 

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier is online in te vullen via onderstaande link.

Formulier KCM

Indient digitaal inschrijven niet mogelijk is kunt u een afdruk van dit formulier mèt kopie van de stamboom – bij voorkeur per mail – te versturen naar Clubmatch@nvdsk.nl.  Postadres: Commissie Clubmatch : Waalbandijk 98, 4063 CD Heesselt. Als u online inschrijft kunt u een kopie van de stamboom of overige documenten direct toevoegen. Indien ingeschreven wordt in de Gebruikshonden- of Kampioensklasse dienen de nodige bewijzen hiervan te worden meegestuurd.

 

Inschrijving voor de Fokkerijklasse en Koppelklasse dienen separaat per mail Clubmatch@nvdsk.nl opgegeven te worden. Hierbij geld dat via 1 contact persoon de “groep” of het “koppel” aanmeld wordt, onder vermelding van de namen en stamboomnummers van de honden. Let op : alle honden welke hiervoor worden opgegeven dienen ook in een van andere klasse (resp. a, b, c, d, e, f of g) te zijn ingeschreven, zie ook klasse toelichting.

 

Inschrijfgeld

De kosten voor deelname aan de KCM:

 

Baby- en Puppyklasse 1e hond                                € 15,00

2e en volgende hond                                                 € 12,00

Overige klassen           1e hond                                 € 34,00

2e en volgende hond                                                 € 31,00

Niet leden extra per ingeschreven hond                    € 5,00

         Fokkerijklasse                                                gratis               NIEUW ! (zie uitleg bij omschrijving klasse “j”)

         Koppelklasse                                                   gratis               NIEUW ! (zie uitleg bij omschrijving klasse “k”)

Het inschrijfgeld dient vóór 1 juni 2017 te zijn ontvangen op rekening IBANnr: NL69 ABNA 0546912575
t.n.v. Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar te Kamerik, o.v.v. KCM2017 en naam van de hond.

 

Vrijwillige bijdrage

Met uw bijdrage steunt uw de Vereniging en maakt het vooral mogelijk wat meer aandacht te besteden aan de Juniorhandling.

 

Veterinaire keuring

Deze is niet meer verplicht. De in te schrijven honden dienen wel te zijn gevaccineerd tegen hondenziekte, parvo, ziekte van Weil en buitenlandse honden ook tegen rabiës.

 

Clubwinnaar

De Beste Hond van deze Kampioenschapsclubmatch wordt de titel ‘Clubwinnaar 2017’ toegekend.

 

CAC/BOB

CAC kan aan een hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden ingeschreven in de Babyklasse en Puppyklasse. De Beste van het ras (BOB) kan komen uit alle individuele klassen behalve uit de Babyklas en Puppyklas.

 

Klasse-indeling

Een hond kan slechts in één klasse worden ingeschreven. De individuele klassen worden als volgt gedefinieerd waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd beslissend is.

 

Overzicht en omschrijving klassen en leeftijd

 

 1. babyklasse

Voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt.

 

 1. puppyklasse

Voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt.

In de Baby- en Puppyklasse kunnen alleen de volgende kwalificaties worden gegeven: Veel Belovend (VB), Belovend (B), of  Weinig Belovend (WB).

Alleen de honden ‘Veel Belovend’ en beste van de klasse dingen mee naar de titel ‘Beste Pup’ of  ‘Beste Baby’ van de dag.

 

 1. jeugdklasse

Voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt.

 

 1. tussenklasse

voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.

 

 1. open klasse

Voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

 

 1. gebruikshondenklasse

Voor gebruikshonden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door het desbetreffende verwante lichaam een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 is afgegeven. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklasse ingeschreven.

 

 1. kampioensklasse

Voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of internationale F.C.I. kampioenstitel hebben behaald. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklasse ingeschreven.

Kampioenshonden mogen ook in andere klassen inschrijven, maar slechts in één klas totaal.

In Nederland dient een hond 27 maanden te zijn om voor de titel Nederlands Kampioen in aanmerking te kunnen komen. Desondanks wordt er door de Raad van Beheer een minimum leeftijdsgrens gehanteerd van 15 maanden voor inschrijving in deze klasse. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat ook buitenlandse honden kunnen inschrijven. Daar worden andere leeftijdscriteria gehanteerd. (afstemming FCI-regelgeving)

 

 1. fokkersklasse

Honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en die door de exposant zijn gefokt.

 

 1. veteranenklasse

Voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

 

 1. fokkerijklasse NIEUW

Minimum drie en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens Eigendom. Alle honden dienen ook in een van de voorgaande klasse (respectievelijk a, b, c, d, e, f of g) te zijn ingeschreven.

 

 1. koppelklasse NIEUW

Een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit in bonafide eigendom van dezelfde eerstgenoemde eigenaar (geldt niet voor mede-eigenaren). Alle honden dienen ook in een van de voorgaande klasse (respectievelijk a, b, c, d, e, f of g) te zijn ingeschreven.