Aantal nesten reuen

Het Rasspecifiek Fokreglement van onze Vereniging geeft aan in artikel 1.3:
“Een reu mag gedurende zijn leven maximaal vier (4) nesten voortbrengen.”
Ingangsdatum: 01-06-2004, wijziging 01-06-2005.

Overzicht aantal nesten per dekreu